Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, informace a usnesení zastupitelstva  

Místní vyhlášky

OZV 2-2018 pobíhání psů

28.7.2018

OZV 1-2018společný školský obvodmat.školy.docx

1.2.2018

OZV 3-2017 veřejném pořádku a nočním klidu.doc

1.7.2017

 OZV 2-2017společný školský obvod ZŠ.docx

OZV 4-2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování.....pdf

1.6.2017

1.1.2018

OZV 1-2015 o stanovení systému shromažďování, sběru a přepravy, třídění KO a stavebním odpadem
1.1.2016
OZV 2- 2010 místní poplatek ze psů.doc    1.1.2011
OZV 3- 2010 o místním popl.za užívání veřejné prostranství 1.1.2011
příloha číslo 1 k OZV 3 - 2010   

Informace:

  
Plán krizové připravenosti 2015 OBCE Komárov.docx 25.05.2015
informace o podmínkách zasažení povodněmi.doc 25.06.2013
Změna_č.2_územního_plánu_Komárov.pdf 15.06.2016

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

veřejné zasedání zastupitelstva se koná měsíčně, každé první úterý v 18:00 v zasedací místnosti obecního úřadu, zápisy z usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadě

přijatá usnesení 1/2017,2,3 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,

 2018- 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 891011

 

19. 12. Ester

Zítra: Dagmar

www.czechpoint.cz

MAS Šternbersko

http://www.mas-sternbersko.cz/

Mikroregion šternbersko

logo_mikroregion_sternbersko.jpg

Senioři Komárov s.r.o.

Senioři Komárov s.r.o.

Návštěvnost stránek

102080
Obec Komárov