Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Rozvoj obce

DOTACE - ROZVOJ OBCE - PROJEKTY

Komárov - Program rozvoje obce na období 2018 - 2023

 Komárov - letecký snímek

 

 

 

 

 

 Akční plán - aktualizace

 

 

 

 

 

 

PLÁNOVANÉ PROJEKTY:

Krajinná zeleň Komárov u Mladějovic (projektová dokumentace 6/2020, plánovaná realizace na podzim r. 2021)

Společná stezka pro chodce a cyklisty Komárov - Mladějovice (projektová dokumentace 5/2019, realizace 4-5/2021) 

 

REALIZOVANÉ PROJEKTY:

Úprava veřejného prostranství v obci Komárov (projektová dokumentace 7/2020, postupná realizace 9/20 až 8/21)

Knihobudka u Obecního úřadu (v provozu od podzimu 2020)

Dějiny Komárova u Šternberka (publikace byla vydána v 8/2020) 


Rok 2021

Bezpečnost dopravy v obci Komárov - Společná stezka pro chodce a cyklisty Komárov - Mladějovice

Předmětem projektu je výstavba nové společné stezky pro chodce a cyklisty. Cílem projektu je zvýšení bezpečnost dopravy - pohybu chodců a cyklistů, snížení nehodovosti, zejména zabránění nechtěnému střetu vozidel s chodci. V řešené části stezky podél komunikace třetí třídy č. 44421 úplně chybí komunikace pro pěší.  Navržená stezka odkloní pěší dopravu od silnice č. 44421 a umožní přístup pěších a cyklistů k zastávkám hromadné dopravy – železniční zastávka Mladějovice a autobusová zastávka Mladějovice, které jsou hojně využívány pro přepravu obyvatel a návštěvníků obce. Navržená stezka je řešena jako bezbariérová, umožní tak bezpečný pohyb všech chodců, včetně osob se sníženou pohyblivostí. Návrh stavby je v souladu s vyhláškou 389/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem Regionálního rozvoje a dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu Životního prostředí se spoluúčastí obce Komárov 

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Profil zadavatele

PUBLICITA - Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

logo IROP a MMR 


Rok 2020

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro RR v rámci Operačního programu Životního prostředí se spoluúčastí obce Komárov

DOTACE "Krajinná zeleň Komárov u Mladějovic" z OPŽP 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

 propagace EU.jpg propagace MŽP.jpg


Tento projekt je podpořen dotací z rozpočtu Olomouckého kraje se spoluúčastí obce Komárov

DOTACE "Bezpečnost chodců v Komárově 2. etapa" z POV Olomouckého kraje 2020 z DT č. 3 - Podpora přípravy projektové dokumentace 

PROPAGACE

Smlouva o poskytnutí dotace

logopov-2020 (1).jpglogo-kraj (1).jpg     


Rok 2017

Protipovodňové opatření obce Komárov, bezdrátový rozhlas

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí se spoluúčastí obce Komárov

Profil zadavatele

program ŽP protipovodňová opatření


Rok 2012

Rekonstrukce střechy na kulturním zařízení  - POV 500.000,--Kč

program obnovy venkova logo

logo-kraj (1).jpg


Další projekty

  • V roce 2008 - Oprava "Křížku v poli" kulturní památka obce - Ministerstvo kultury 190.000,- Kč
  • V roce 2007 - Rekonstrukce budovy OÚ /fasády a zpevnění plochy / POV 172.000,- Kč
  • V roce 2006 - Zakoupení počítačové techniky ke spuštění CZECH-POINT / 98.000,- Státní dotace ČR
  • V roce 2006 - Územní plán - POV 60.000,- Kč
  • V roce 2005 - Oprava místní komunikace - Dotace POV 200.000,- Kč
  • V roce 2005 - Výstavba kanalizace a ČOV - 12/2005 (dotace SFŽP přes Svazek obcí MKŘ)
  • V roce 2003 - Výstavba zastávky a čekárny autobusové dopravy - POV 300.000,- Kč
  • V roce 1998 - Vybudování plynofikace v obci
  • V roce 1994 - Vybudování OÚ ze staré hasičské zbrojnice - od KU 300.000,- Kč