Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Komárov

2. Důvod a způsob založení

Obec Komárov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1. 1. 1993 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

Šipkaři

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Komárov
  Komárov 241
  785 01 Šternberk

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Komárov
  Komárov 241
  785 01 Šternberk

 • 4.3 Úřední hodiny: 

 • Pondělí 9:00 – 11:00  15:00 – 18:00

 • Pátek 16:30 - 18:00 (místostarosta)
 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 585 034 106
  mobilní telefon: +420 724 196 789

 • 4.5 Čísla faxu

  není

 • 4.6 Adresa internetové stránky

  www.obec-komarov.cz

 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1802932349 / 0800

6. IČ

48770566

7. DIČ

CZ48770566

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

2019

Žádost č.1-2019 Odpověď Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

GDPR (Nařízení EU č.2016/679) účinnost od 25. 5. 2018

Správce osobních údajů: OBEC KOMÁROV, IČ:48770566, Komárov 241, 785 01 Šternberk

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: David Berka

Kontaktní údaje na pověřence: e-mail: mr-sternbersko@seznam.cz, tel: 725 514 744