Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Komárov

2. Důvod a způsob založení

Obec Komárov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1802932349 / 0800

6. IČO

48770566

7. DIČ

CZ48770566 Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzor licenčních smluv

  • 13.2 Výhradní licence

    V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

2022

Zveřejnění žádosti č.1-2022 podle zákona č.106_LitFin SPV 3 s.r.o.  ; Odpověď_KOM01-006-2022 Poskytnuti informace dle 106 - LitFin SPV 3

Zveřejnění žádosti č.2-2022 podle zákona č.106_PPS advokati ; Odpověď_KOM01-015-2022 Poskytnuti informaci - PPS.pdf

Priloha c.1_Smlouva o ukladani odpadu na skladce_Obec Komarov_anonymizace.pdf Priloha c.2_Smlouva o sberu preprave a prevzeti odpadu_Obec Komarov_anonymizace.pdf KOM01-016-2022 Priloha c.3_Rozhodnuti o odmitnuti casti zadosti - PPS.pdf 

2024

Zveřejnění žádosti č.1-2024 podle zákona č. 106_Expert Online Store, s.r.o. ; Odpověď_KOM-135-2024_EXPERT ONLINE STORE, s.r.o.


GDPR (Nařízení EU č.2016/679) účinnost od 25. 5. 2018

Správce osobních údajů: OBEC KOMÁROV, IČ:48770566, Komárov 241, 785 01 Šternberk

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: David Berka

Kontaktní údaje na pověřence: e-mail: mr-sternbersko@seznam.cz, tel: +420 725 514 744