Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, informace a usnesení zastupitelstva  

Místní vyhlášky

OZV č. 3/2023 místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2024, zveřejnění ve Věstníku 1. 1. 2024
OZV č. 1/2023 společný školský obvod ZŠ (ZŠ a MŠ Mladějovice, 1. - 4. ročník), zveřejnění ve Věstníku  27. 4. 2023
OZV č. 2/2023 společný školský obvod mateřské školy (ZŠ a MŠ Mladějovice, předškolní vzdělávání), zveřejnění ve Věstníku  27. 4. 2023
OZV č. 2/2022 stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci Komárov, zveřejnění ve Věstníku 21. 12. 2022
OZV č. 2/2021 o stanoveni obecního systému odpadového hospodářství 16. 11. 2021
OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů     1. 1. 2020

OZV č. 2/2018 o volném pobíhání psů

 28. 7. 2018

OZV č. 1/2018 společný školský obvod mateřské školy (ZŠ a MŠ Babice, předškolní vzdělávání)

   1. 2. 2018

OZV č. 3/2017 o veřejném pořádku a nočním klidu

   1. 7. 2017

OZV č. 2/2017 společný školský obvod ZŠ (ZŠ a MŠ Babice, 1. - 5. ročník)

   1. 6. 2017

Informace:

  
Plán krizové připravenosti Obce Komárov 25. 5. 2015
Informace o podmínkách zasažení povodněmi 25. 6. 2013
Územní plán obce Komárov - změna č. 2 15. 6. 2016

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Veřejnoprávní smlouvy

 Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů Městské policie Šternberk na území obce Komárov ze dne 13.12.2023.pdf


Usnesení zastupitelstva

Veřejná zasedání Zastupitelstva obce se konají zpravidla 1x měsíčně. Zápisy jsou k nahlédnutí na OÚ Komárov č. p. 241 v úřední dny.


Přijatá usnesení Zastupitelstva obce Komárov

Rok 2024: č.1/2024, č.2/2024, č.3/2024, č.4/2024

Zápisy z veřejného zasedání - k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední dny

Rok 2023: č.1/2023, č.2/2023, č.3/2023, č.4/2023č.5/2023, č.6/2023, 7/2023, 8/2023 

 

Rok 2022: č.1/2022, č.2/2022č.3/2022, č.4/2022, č.5/2022, č.6/2022 ustavujícíč. 7/2022, č. 8/2022


Ostatní