Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, informace a usnesení zastupitelstva  

Místní vyhlášky

OZV č. 1 - 2020 o místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů 1. 1. 2021
OZV č. 1 - 2019 o místním poplatku ze psů 1. 1. 2020

OZV č. 1 - 2021 o stanoveni systému shromažďování

27. 9. 2021

OZV č. 2 - 2018 o volném pobíhání psů

28. 7. 2018

OZV č. 1 - 2018 společný školský obvod mateřské školy

1. 2. 2018

OZV č. 3 - 2017 o veřejném pořádku a nočním klidu

1. 7. 2017

OZV č. 2 - 2017 společný školský obvod ZŠ

1. 6. 2017

   

Informace:

  
Plán krizové připravenosti Obce Komárov 25. 5. 2015
Informace o podmínkách zasažení povodněmi 25. 6. 2013
Územní plán obce Komárov - změna č. 2 15. 6. 2016

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

Veřejná zasedání Zastupitelstva obce se konají zpravidla 1x měsíčně. Zápisy jsou k nahlédnutí na OÚ Komárov č. p. 241 v úřední dny.


Přijatá usnesení ZO v roce 2020


Přijatá usnesení ZO v roce 2021


Ostatní