Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony, informace a usnesení zastupitelstva  

Místní vyhlášky

OZV 3-2018 o místním poplatku, Obec Komárov.pdf

1. 1. 2019

OZV 2-2018 pobíhání psů

28. 7. 2018

OZV 1-2018společný školský obvodmat.školy.docx

1. 2. 2018

OZV 3-2017 veřejném pořádku a nočním klidu.doc

1. 7. 2017

OZV 2-2017společný školský obvod ZŠ.docx

1. 6. 2017

OZV 4-2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování.....pdf

1. 1. 2018

OZV 1-2015 o stanovení systému shromažďování, sběru a přepravy, třídění KO a stavebním odpadem
1. 1. 2016
OZV 2- 2010 místní poplatek ze psů.doc   1. 1. 2011
OZV 3- 2010 o místním popl.za užívání veřejné prostranství 1. 1. 2011
příloha číslo 1 k OZV 3 - 2010   

Informace:

  
Plán krizové připravenosti 2015 OBCE Komárov.docx 25. 5. 2015
informace o podmínkách zasažení povodněmi.doc 25. 6. 2013
Změna_č.2_územního_plánu_Komárov.pdf  15. 6. 2016

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

Veřejná zasedání zastupitelstva obce se konají 1x měsíčně. Usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Přijatá usnesení

2017

2018

2019

  •  1

Ostatní