Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Dotazníkové šetření pro tvorbu programu rozvoje obce Komárov na období let 2024-2028

Dotazníkové šetření pro tvorbu programu rozvoje obce Komárov na období let 2024-2028Datum konání:
10.7.2023
Datum ukončení:
10.8.2023

Dotazníkové šetření pro tvorbu programu rozvoje obce Komárov na období let 2024-2028

Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.
Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na webových stránkách obce.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
Starostka obce Komárov Ing. Lucie Konupková a tým Mikroregionu Šternbersko

Odkaz k vyplnění e-dotazníku k programu rozvoje (https://forms.gle/EY4q4mUoGvG8MET9A) nebo v tištěné podobě na obecním úřadě nebo v prodejně potravin.

Vyplněné dotazníky odevzdávejte prosím do poštovní schránky k Obecnímu úřadu v Komárově nejpozději do 7. 8. 2023.