Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Spolky, kultura

Spolky a kultura

Svěcení kapličky 2005 a tím vznik hodů v obci

Svěcení kapličky 2005 a tím vznik hodů v obci Svěcení kapličky 2005 a tím vznik hodů v obci

Hody

Hody se konají na svátek sv. Marie, který je 12. září. Hody se staly tradicí od roku 2005, kdy byla opravena kaplička a schválen  znak obce. Vysvěcena byla kaplička a prapor se znakem obce,  knězem Josefem Červinkou - šternberským farářem.

Večer důchodců

Zápis účastníků večera do kroniky Slavnostní zahájení starostů, na důchodkovém večeru

Zastupitelstva obcí Mladějovic, Komárova a Řídeče  každoročně organizují pro své starší spoluobčany společný Večer důchodců, který  se koná  v kulturním domě v Mladějovicích.
Tento večer bývá zahájen kulturním  vystoupením  dětí z ZŠ a MŠ Mladějovice.  Následuje společná večeře a volná zábava s tancem, hudbou a tombolou, kterou sponzorují obce a podnikatelé z uvedených obcí.

Vítání občánků

Vítání občánků Vítání občánků

Slavnostní setkání rodičů s dětmi, které se v daném roce narodily, organizuje obec toto slavnostní setkání v zasedací místnosti na obecním úřadě.

Dětský den

bývá uspořádán na hřišti v Komárově obecním úřadem a sponzorován částečně podnikateli. Začíná různými soutěžemi, které jsou odměněny sladkostmi. Na závěr každá vstupenka pro dítě vyhrává v tombole.

Dětský den Dětský den

Životní jubilea

hrajeme obecním rozhlasem a blahopřejeme osobně s dárkem u každého oslavence od 60 let a každý 5 rok.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka

Čím se můžeme pochlubit je náš "Obecní Mikuláš", který přináší dárečky všem poslušným dětem do věku 12-ti let. Tyto balíčky, plné sladkostí,  věnje dětem obec.

Vánoční koncert 

Vánoční koncert  Vánoční koncert

se pořádá od roku 2007 vždy den před "Štědrým dnem" a to 23.12.  v 17,00 hodin u obecního úřadu.  Vánoční  atmosféra  je doprovázena setkáním spoluobčanů u vánočního stromu, kde si  mohou  za  doprovodu  hudebního  kvarteta  zaspívat  vánoční  koledy.  V  tento den skauti roznášejí vánoční dárečky pro seniory starší 70-ti let, jako pozornost obecního úřadu.

Tři králové

skautský oddíl zavedl v naší obci od roku 1990 tradici 6. ledna. Pro tuto obec je to nová tradice, která je občany kladně přijata a  zároveň je podporována. Od roku 2006 skauti koledují pro " Tříkrálovou sbírku"  Charity Šternberk.

Otevření nové zasedací místnosti na KS

Otevření nové zasedací místnosti na KS zasedací místnost KS

První večer seniorů 2014 kulturní dům Komárov - zasedací místnost

První večer seniorů 2014 kulturní dům Komárov - zasedací místnost První večer seniorů 2014 kulturní dům Komárov - zasedací místnost večer seniorů

První večer seniorů 2014 kulturní dům Komárov - zasedací místnost První večer seniorů 2014 kulturní dům Komárov - zasedací místnost

Vystoupení dětí Skautský oddíl KOMÁŘI

Od roku 1990 byl v naší obci založen skautský oddíl "Komáři",  který vychovává  a vede k dobrým skutkům převážnou většinu  dětí  žijících  v  naší  obci.  Máme  velkou radost z toho,  že z prvních světlušek  jsou  nyní  už  maminky  a  jejich děti  se  postupně  stávají  pokračovateli  skautského oddílu v Komárově. Zakladatelem skautského oddílu je paní Alena Charouzová.

Velikonoční klepači

svátky Velikonoc ( od čtvrtka do soboty ) chodí naší obcí děti hrkačkami a klepači přes celou obec. O tuto tradici mají děti velký zájem a ani jim nevadí časné vstávání.

Šipkařský klub, prezentace Komárova

 šipkařský oddíl Komárova