Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství, poplatky, svozový kalendář


Místní poplatky pro rok 2024

Od 8. 1. 2024 do 30. 4. 2024 mohou občané platit níže uvedené poplatky

  • Roční poplatek za komunální odpad: 840,- Kč/osoba
  • Roční poplatek za psa: 150,- Kč/1 pes a 300,- Kč/každý další pes
  • Nájem za užívání obecního pozemku – dle platné smlouvy

 Úhrada poplatku

  • v hotovosti na Obecním úřadě Komárov č. p. 241 v úředních hodinách
  • platba převodem na účet č. 1802932349/0800 Česká spořitelna, Variabilní symbol (VS): číslo popisné RD, Poznámka: Příjmení (např. 2xKO/1xPES)

Splatnost místních poplatků je do 30. 4. 2024 !!!  INFORMACE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH V obci komárov v roce 2024.pdf


Informace - sběrná místa v Komárově

V obci Komárov naleznete 2 sběrná místa, a to "Ve středu obce" (naproti OÚ) a "U Hřiště".

284847037_711237283457268_7671961536309659309_n.jpg  284357993_592396638967367_8398314660433046701_n.jpg 406614557_630348752444866_356674083754431280_n.jpg 406405912_1094244365044716_1442414754684124036_n.jpg

Sběrné místo "Ve středu obce": Kontejnery na plast, papír, kovy, směsné sklo, jedlé tuky a oleje.

Sběrné místo "U Hřiště": Kontejnery na plast, papír, kovy, směsné sklo, jedlé tuky a oleje a kontejner na oděvy/oblečení.


Svozový kalendář na rok 2024 D2D (svoz dům od domu)  Svozovy_kalendar_Komarov_2024.pdf

svozový kalendář rok 2024 ikona na web.png


 

 Informace k velkoobjemovému a nebezpečnému odpadu

284602062_2003656263156353_4695040339839637291_n.jpg

Kolik to obec stálo: 

Celková částka za rok 2022: 25.969,30 Kč (18.178,05 Kč vč. DPH (Jarní svoz) a 7.791,25 Kč vč. DPH (Podzimní svoz)

Celková částka za rok 2023: 31.102,56 Kč (15.217,38 Kč vč. DPH (Jarní svoz) a 15.885,18 Kč vč. DPH (Podzimní svoz)

 

 


Čipování popelnic

D2D Komárov-leták.pdf

Modré, žluté a hnědé nádoby, které byly vydány na základě Smlouvy o výpůjčce jsou již opatřeny RFID čipem.

Stávající nádoby - černé na SKO a hnědé na BIO se začaly čipovat v měsíci květen 2022. Pokud ještě nemáte své nádoby očipovány obraťte se prosím na OÚ.

ohso ikona.png

Ceník nádob na odpad

POPELNICE SULO 240 l černá, cena za ks vč. RFID čipu 1.033,- Kč 

Své objednávky na nádoby můžete zasílat na e-mailovou adresu: starosta@obec-komarov.cz  
nebo telefonicky: 724 196 789 či SMS (starostka).

 

Jak bude probíhat svoz?

Veškeré vydané nádoby mají evidenční čárový kód a v límci nádoby RFID čip, který bude komunikovat s popelářským autem.

Důležité upozornění – neevidované nádoby bez čipu nebudou v budoucnu sváženy!

Počítáme s náběhem systému, tedy nejpozději do 31. 8. 2022 bude nutné mít veškeré nádoby opatřeny čipem.

Šternbersko_PREZENTACE.pdf


Informování občanů o odpadovém hospodářství v obci Komárov

Přehled za rok 2021

Přehled za rok 2022

Přehled za rok 2023

Srovnání

Informace k odpadovému hospodářství v obci Komárov.pdf


NÁBĚH SYSTÉMU DOOR2DOOR V KOMÁROVĚ 

Vše postupně směřuje k zákazu skládkování a povinnost rapidně navýšit třídění a recyklaci využitelných složek odpadu.

Naše obec na tyto skutečnosti reagovala zapojením do projektu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Šternbersko s názvem Šternbersko – door-to-door systém sběru a svozu odpadu, který má za cíl snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, sklo, textil nebo bioodpad.

Naše obec získala 64 nádob žlutých, 64 nádob modrých a 36 nádob hnědých o velikosti 240 l na domovní třídění odpadu (door-to-door neboli dům od domu) na plast, papír a bioodpad.

 


Šternbersko - door-to-door systém sběru a svozu odpadu

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Mikroregion Šternbersko, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, sklo, textil nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro další výrobu, a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

Obrázek1.jpg  Obrázek2.jpg

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Prosba na závěr – třiďte kvalitně, má to smysl!

Prosíme o důsledné třídění, sešlapávání PET lahví a kartonových krabic, oddělení obalových plastových materiálů od kartonových krabic a důslednou separaci.

Využívejte naplno hnědé nádoby na BIO odpad i na drobné kuchyňské odpady, dřevní popel apod. Mějte na paměti, že obec stojí likvidace tuny směsného komunálního odpadu na skládce 1200 Kč bez DPH (ceny dále porostou), a kompostárna zpracuje bioodpad za méně než poloviční cenu, přičemž kompost je dále využitelný produkt pro rekultivaci půdy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nevhazujte do nádob na bioopdad žádné sáčky ani pytle, ani ty „kompostovatelné“. Obsluha kompostárny je musí ručně vytahovat. Pořiďte si domů koš na bioodpad a ten bez sáčků sypejte rovnou do nádoby.

Uvidíte, že popelnice na směsný komunální odpad nebude ani po 4 týdnech při správném třídění přeplněná ;)