Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství a poplatky


Místní poplatky pro rok 2022

Od 3. 1. 2022 do 30. 4. 2022 mohou občané platit níže uvedené poplatky

  • Roční poplatek za komunální odpad: 600,- Kč/osoba
  • Roční poplatek za psa: 150,- Kč/1 pes a 300,- Kč/každý další pes
  • Nájem za užívání obecního pozemku – dle platné smlouvy

 Úhrada poplatku

  • v hotovosti na Obecním úřadě Komárov č. p. 241 v úředních hodinách
  • platba převodem na účet č. 1802932349/0800 Česká spořitelna, Variabilní symbol (VS): číslo popisné RD, Poznámka: Příjmení (např. 2xKO/1xPES)

Splatnost místních poplatků je do 30. 4. 2022 !!!

 


Od začátku roku 2022 provádí svoz nová svozová firma StavRe-Envi s.r.o. se sídlem Sládkova 372/8, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 05301921.

Svozový kalendář na 1Q v roce 2022: Stáhnout

ikona svoz.png

 Svozový kalendář na 2.Q v roce 2022 již door-to-door (svoz dům od domu)

Komárov_plánovací kalendář_2-4Q.pdf - STÁHNOUT

kalednář d2d.png


Informace k jarnímu svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Termín: sobota 30. dubna 2022 v době od 9:30 do 10:30 hodin u obecního úřadu v Komárově.

 


 

Šternbersko - door-to-door systém sběru a svozu odpadu

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Mikroregion Šternbersko, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, sklo, textil nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro další výrobu, a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

Obrázek1.jpg  Obrázek2.jpg

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.