Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > PROJEKT - Krajinná zeleň Komárov u Mladějovic

PROJEKT - Krajinná zeleň Komárov u MladějovicDatum konání:
8.1.2021

Krajinná zeleň Komárov u Mladějovic

Obec Komárov získala dotaci z Ministerstva životního prostředí OPŽP 2014-2020 na obnovu zeleně v extravilánu obce, tzn. v nezastavěné části vesnice. Jedná se o nové aleje, remízky, zalesněné biokoridory, travní porosty apod. Účelem je obnova prvků krajinné zeleně. Cílem projektu je zvýšení ekologické, estetické i rekreační funkce místa. Toho bude dosaženo výsadbou stromů a keřů. Řešené území se nachází v katastrálním území obce Komárov u Mladějovic na pozemcích ve vlastnictví obce.

Výběrové řízení se uskuteční začátkem roku 2021. Realizace je plánována na jaře tohoto roku, tj. 2021. Přesné termíny výstavby jsou závislé na finanční
připravenosti obce a kapacitě realizační firmy. Předpokládaná doba realizace se odhaduje na 2 až 3 měsíce. Vzhledem k rozsahu stavby, realizace nevyžaduje rozdělení na etapy výstavby. Celý projekt je rozložen do tří let, z čehož první rok představuje samotná realizace, další dva roky jsou pak na následnou péči (údržbu), kterou bude provádět realizační firma. Celý projekt musí být ukončen do 31. 12. 2023.

Představení projektu:

Ozdravení krajiny v Komárově u Mladějovic

Dokumenty k projektu:

Průvodní zpráva

Fotodokumentace

Technická zpráva

Lokalizační mapa

Biologické posouzení

Seznam pozemků dotčených stavbou:

Seznam pozemků

Grafické znázornění

EROZNÍ ÚČINNOST SVAHU

TOPOGRAFICKÝ VLHKOSTNÍ INDEX

ZNÁZORNĚNÍ VÝSADEB

Projektová dokumentace - grafické zobrazení jednotlivých částí

Vykres_LBK22_a_LBK22_b_Komarov

Vykres_LBC22_c_OP1_IP2_Komarov

Vykres_LBK22_d_Komarov

Vykres_IP1_Komarov

Vykres_IP3_IPZP1_Komarov