Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Publikace "Dějiny Komárova u Šternberka" k zakoupení na OÚ nebo v prodejně potravin

Publikace "Dějiny Komárova u Šternberka" k zakoupení na OÚ nebo v prodejně potravinDatum konání:
5.10.2020

Koncem minulého roku jsme psali o tom, že chystáme vydat vůbec první publikaci o dějinách naší vesnice. Doposud existovaly na toto téma pouze krátké a neucelené texty, které navazovaly většinou na zápisy v pamětních knihách. Tyto zápisy pak obsahovaly spoustu nepřesností, neboť nebyly založeny na přímé práci s archivními prameny, nýbrž na čerpání z ještě starších prací z počátku 20. století. Jelikož si naše vesnice jistě zaslouží ucelenou publikaci o své historii založenou na výzkumu dostupných archivů, byl osloven historik Mgr. Jakub Huška, který je autorem podobné publikace pro Chomoutov. Ten v průběhu posledního půl roku doslova „prošmejdil“ nejrůznější archivy v Česku i v Německu a na základě jejich podrobného studia pak sepsal text k dějinám naší obce. Se žádostí o pomoc se obrátil také na některé pamětníky, kteří mu ochotně poskytli své vzpomínky.

První zmínku o existenci obce Komárov máme až z roku 1413.[1] Autor Pamětní knihy obce Komárova uvádí rok 1270.[2] Datum bylo převzato ze studie o nejstarším osídlení Šternberska, kterou sepsal učitel Eduard Hawelka.[3] Ten mylně ztotožnil naši obec s Komárovicemi (Comarouicze) uvedenými v listině olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku.[4] Z této listiny ovšem jasně vyplývá, že jde o vesnici, která neleží v podhůří Nízkých Jeseníků, nýbrž daleko více na východě pod Hostýnskými vrchy. Kromě Komárovic se ve zmíněné listině z roku 1270 píše o Babicích (Babicz), Brankách (Branech), Kelči (Gelcz), Pacetlukách (Paczcotluch) a Tučapech (Tutspeh). Všechna tato místa najdeme mezi Bystřicí pod Hostýnem a Valašským Meziříčím. S tím padá i představa o tom, že v Komárově již v této době existoval mlýn. Informace, kterou autor Pamětní knihy obce Komárova vztáhl na zdejšího rychtáře, se tak váže k již zmíněné obci Komárovice u Kelče.      

Vraťme se nyní k nejstaršímu písemnému dokladu o existenci naší obce. Přestože o této listině víme jen z druhé ruky, a její originál dosud nebyl dohledán, podává nám podstatné informace o nejranějších dějinách obce Komárov.

Roku 1413 obnovili tehdejší vlastníci panství Šternberk, bratři Jindřich a Beneš z Kravař, německy psanou listinou svobody komárovského rychtáře Mertena. Eduard Hawelka dále uvádí, že důvodem pro opětovné vydání tohoto privilegia bylo to, že původní listinu rozhryzaly myši: „den von Mäusen zernagten Freiheitsbrief“. Nevím, jaké svobody páni z Kravař komárovskému rychtáři udělili. Na základě obdobných privilegií z moravských obcí víme, že s dědičným rychtářstvím byla spojena nejrůznější práva a také povinnosti. Rychtář byl nejčastěji osvobozen od vrchnostenských dávek a jiných povinností a služeb. Za tyto výhody dohlížel na místní poddané a zodpovídal za odvádění dávek a vykonávaní roboty. Předsedal rovněž místnímu soudu či spíše venkovskému shromáždění (české slovo rychtář pochází z německé podstatného jména Richter=soudce), na kterém se vedle drobných policejních přestupků povětšinou řešily majetkové spory, dluhy, pozůstalosti a uzavíraly se nejrůznější smlouvy.

 

[1] Dosud se originál této listiny nepodařil dohledat. Hawelka uvádí k jejímu původu, že vycházel z opisu listiny, která mu byla zaslána z tehdejšího Zemského archivu v Brně (dnes Moravský zemský archiv Brno). HAWELKA, Eduard: Die Besiedlung des politischen Bezirkes Sternberg. In: Zeitschrift des Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens, roč. 2, č. 1-4, 1898, s. 121; rok 1413 jako první zmínku o Komárově přijímá i Ladislav Hosák, který vychází z Hawelky. HOSÁK, Ladislava: Historický místopis země Moravskoslezské. V. díl: Olomoucký kraj. Praha 1936, s. 610.

[2] Obec Komárov [online]. [Cit. 29. 09. 2019]. Dostupné z: https://www.obec-komarov.cz/historie

[3] HAWELKA, E.: Die Besiedlung, s. 78.

[4] Listina datována na velikonoční neděli, 13. dubna 1270. BOČEK, Antonín: Codex diplomaticus et epistolaris moraviae. Tomus quartus: ab annis 1268-1293. Olomucii 1845, s. 45-46.

obálka publikace

Publikaci "Dějiny Komárova u Šternberka" si můžete zakoupit na Obecním úřadě v úřední dny nebo v prodejně potravin pí Martinkové v Komárově.

Cena za 1 ks publikace je 150,- Kč.