Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Rozvoj obce puvodni

DOTACE - ROZVOJ OBCE - PROJEKTY

Komárov - Program rozvoje obce na období 2018 - 2023

 Komárov - letecký snímek

 

 

 

 

 

 Akční plán - aktualizace

 

 

 

 

 

 

 


Rok 2021

Bezpečnost dopravy v obci Komárov - Společná stezka pro chodce a cyklisty Komárov - Mladějovice

Předmětem projektu je výstavba nové společné stezky pro chodce a cyklisty. Cílem projektu je zvýšení bezpečnost dopravy - pohybu chodců a cyklistů, snížení nehodovosti, zejména zabránění nechtěnému střetu vozidel s chodci. V řešené části stezky podél komunikace třetí třídy č. 44421 úplně chybí komunikace pro pěší.  Navržená stezka odkloní pěší dopravu od silnice č. 44421 a umožní přístup pěších a cyklistů k zastávkám hromadné dopravy – železniční zastávka Mladějovice a autobusová zastávka Mladějovice, které jsou hojně využívány pro přepravu obyvatel a návštěvníků obce. Navržená stezka je řešena jako bezbariérová, umožní tak bezpečný pohyb všech chodců, včetně osob se sníženou pohyblivostí. Návrh stavby je v souladu s vyhláškou 389/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem Regionálního rozvoje a dopravní infrastruktury v rámci Operačního programu Životního prostředí se spoluúčastí obce Komárov 

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Profil zadavatele

PUBLICITA - Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

logo IROP a MMR 

Komarov-smisena stezka.jpg

198742186_258470316076621_7556565598477354281_n.jpg 199729172_3961179290635711_8151857815951477843_n.jpg 199439286_1057332311754347_2557905938035444136_n.jpg 198426287_946002196177603_2157595996617494458_n.jpg


Krajinná zeleň Komárov u Mladějovic

Záměrem projektu je podpořit přirozené funkce krajiny pomocí výsadby stromů a keřů a napomoci tak přirozenému vývoji navázaných společenstev živočichů a rostlin.

https://www.obec-komarov.cz/aktuality/predstaveni-projektu-krajinna-zelen-komarov-u-mladejovic

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro RR v rámci Operačního programu Životního prostředí se spoluúčastí obce Komárov

DOTACE "Krajinná zeleň Komárov u Mladějovic" z OPŽP 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

 propagace EU.jpg propagace MŽP.jpg


Veřejné prostranství v obci Komárov

Úprava veřejného prostranství (projektová dokumentace 7/2020, postupná realizace 9/20 až 8/21)

szif logo.png             eu logo.pngMAS_sternbersko_logo.png 

Axonometrie - veřejné prostranství obec Komárov.png Vizualizace - gabionový plot, prostor před KD.png


Šternbersko - door-to-door systém sběru a svozu odpadu

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje dobrovolný svazek obcí Mikroregion Šternbersko, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, sklo, textil nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro další výrobu, a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

CZ_RO_B_C.jpg SFZP_H_CMYK.jpg


Rok 2020

Tento projekt je podpořen dotací z rozpočtu Olomouckého kraje se spoluúčastí obce Komárov

DOTACE "Bezpečnost chodců v Komárově 2. etapa" z POV Olomouckého kraje 2020 z DT č. 3 - Podpora přípravy projektové dokumentace 

PROPAGACE

Smlouva o poskytnutí dotace

logopov-2020 (1).jpglogo-kraj (1).jpg     


Další projekty v roce 2020


Rok 2017

Protipovodňové opatření obce Komárov, bezdrátový rozhlas

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí se spoluúčastí obce Komárov

Profil zadavatele

program ŽP protipovodňová opatření


Rok 2012

Rekonstrukce střechy na kulturním zařízení  - POV 500.000,--Kč

program obnovy venkova logo

logo-kraj (1).jpg

Rychta v roce 2006.jpg


Další projekty

  • V roce 2008 - Oprava "Křížku v poli" kulturní památka obce - Ministerstvo kultury 190.000,- Kč
  • V roce 2007 - Rekonstrukce budovy OÚ /fasády a zpevnění plochy / POV 172.000,- Kč
  • V roce 2006 - Zakoupení počítačové techniky ke spuštění CZECH-POINT / 98.000,- Státní dotace ČR
  • V roce 2006 - Územní plán - POV 60.000,- Kč
  • V roce 2005 - Oprava místní komunikace - Dotace POV 200.000,- Kč
  • V roce 2005 - Výstavba kanalizace a ČOV - 12/2005 (dotace SFŽP přes Svazek obcí MKŘ)
  • V roce 2003 - Výstavba zastávky a čekárny autobusové dopravy - POV 300.000,- Kč
  • V roce 1998 - Vybudování plynofikace v obci
  • V roce 1994 - Vybudování OÚ ze staré hasičské zbrojnice - od KU 300.000,- Kč